Oftast när folk tänker på traktorer så tänker de på jordbruk och vägarbete. Det är logiskt eftersom de största användningsområdena för traktorer är just jordbruk och vägarbete. Många gånger är de oumbärliga för arbetet, på bondgården eller på platser där många människor befinner sig.

Innan traktorerna

Traktorer har motorer och långt in på 1800-talet fanns inga motorer. Därför fick man vända sig till den arbetskraft man hade i form av människor och djur. Om man tänker på Stonehenge i Storbritannien eller Cheopspyramiden i Giza, Egypten så inser man snabbt hur mycket människan tillsammans med last- och dragdjur är kapabel till. Om flera hundra män trycker på ett sandblock för att förflytta det tar det lång tid gentemot vad dagens maskiner klarar av, men det fungerade trots allt.

Sverige har varit ett land där hästar haft en stor betydelse. Hästar klarar av att dra mycket tunga föremål (såsom en vagn som människor sitter i) och de kan även användas för att snabbt förflytta sig. Hästarna fick då dra lass med hö och det kunde även oxar utföra.

Jordbrukstraktorer

Jordbrukstraktorer som John Deere används till många sysslor. Det kan vara att så åkrar eller att skörda (exempelvis majskolvar). Traktorerna kan även användas för att förflytta höbalar och annat som är tungt att bära. För att köra traktor i sitt jordbruk behövs inget körkort, det är nämligen inte på allmän väg. Traktorn får också förflyttas en kortare sträcka på allmän väg utan traktorkort eller körkort. Nu är det här ingen fara i Sverige då de allra flesta jordbrukare har körkort. I Sverige är bilen många gånger helt nödvändig för att jordbruket ska kunna existera. Bonden måste ju in till staden för att göra sina ärenden och det måste oftast göras med en personbil eller annat fordon som kan förflytta sig snabbt.

Motorredskap

Motorredskap används främst i trafiken för att exempelvis gräva jord och förflytta cement och annat. Oftast har de en grävskopa som standard. Även här gäller att föraren har traktorkort eller körkort (om arbetet utförs på allmän väg, exempelvis reparationer).

Är det svårt att köra traktor?

Det beror på hur lätt du har för att lära dig nya saker. Det är ett stort plus om du sedan tidigare har erfarenhet av bilkörning och att allmänt vara i trafik. Det som kan göra många förvirrade är att det brukar finnas många knappar i en traktor som man kan ha svårt för att veta när de ska användas.