Det finns tre typer av traktorer som är värda att lägga på minnet, jordbrukstraktorer, motorredskap samt EPA-traktorer. Känner man till dessa och deras användningsområden har man en ganska god inblick i vad en traktor är.