Alla traktorer har en motor (nåväl inte leksakstraktorer som har batteri) som i sig består av flera komponenter. Dessa redogörs för nedan.

Vad är en motor?

En motor är en enhet som omvandlar exempelvis el eller bensin (där energi finns lagrad) till rörelseenergi. Motorer finns i alla motorfordon, därav deras namn. Motorer kan vara olika stora beroende på hur många cylindrar de har. Givetvis är inte en mopedmotor lika stor som en lastbilsmotor för att göra en begriplig jämförelse. Motorn kan rent metaforiskt påstås vara fordonets hjärta. Bränslet pumpas runt i motorn vilket gör att fordonet kan förflytta sig.

Motorerna har varit ganska bra i många decennier. Givetvis kunde man på 1960-talet åka mer än 100 km/h precis som man kan göra idag. Det som förbättras är små justeringar som att göra motorn mer värmetålig (med minskad risk för överhettning) och annat. Precis som att motorer finns i speedway finns de även hos traktorer.

Dagens traktormotorer

Idag används i störst utsträckning förbränningsmotorer som drivs av diesel. De tidigare traktorerna gick på ånga (ångmaskiner) tills man på 1960-talet började använda diesel. Det är möjligt att använda bensin till en dieselmotor men det är avråder de flesta kunniga starkt från att göra. Bensin och diesel har olika smörjningsmedel och tillsatser som komponenterna i motorn är anpassade för. De viktigaste delarna i en traktormotor att känna till är:

  • Kolven. Kolven rör sig upp och ned för att pumpa bränslet.
  • Cylindrar. Det är där kolven löper. Finns det fyra cylindrar finns det alltså fyra kolvar totalt i motorrummet.
  • Bränsleinsprutningssystem. Från dessa system flödar bränslet och tillsätter den luft som kommer in i motorn. Det blir då en reaktion mellan bränslet och luften som får kolven att röra sig.
  • Kopplingar. Överför tryck och energi.
  • Hydraulik. System för överföring av trycksatt vätska, exempelvis kylvätska för motorn.

Kommer elmotorer bli en succé?

För traktorer kan det ta lång tid innan elmotorerna vinner mark till skillnad från bilar. Traktorer konsumerar mycket bränsle då de lyfter tunga saker och även drar lass som är tunga. Det fungerar inte rent praktiskt att åka och ladda traktorn i ett eluttag hela tiden. Då är fortfarande diesel att förorda när det gäller att utnyttja en traktors fulla potential.

Säkerligen kommer utvecklingen gå snabbt bara under 2020-talet och eltraktorer lär inte vara alltför långt borta från att slå igenom på allvar. Det som krävs är att de kan prestera på ett tillfredsställande sätt såsom dieselmotorer.